CLARIFIER DESIGN

CLARIFIER DESIGN

CLARIFIER DESIGN

CLARIFIER DESIGN

Trong quá trình làm việc, thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp, việc tính toán, nghiên cứu chi tiết cấu tạo các loại bể lắng gặp nhiều khó khăn, hôm nay ad xin gửi cho mọi người quyển sách hướng dẫn tính toán thiết kế toàn bộ các loại bể lắng hay gặp, trong đó có loại bể lắng đặc biệt kết hợp các quá trình keo tụ tạo bông trong bể (Reactivator Solids Contact Clarifier)

Trong sách ngoài phần hướng dẫn tính toán, sách còn chỉ ra chi tiết cấu tạo bên trong từng loại bể

 ** Link tải sách: https://drive.google.com/open?id=1Ky9symweb7zT5rnVVK62OiElpKV0CrAl

Chúc các bạn đọc sách vui và hy vọng này sẽ mang nhiều hữu ích cho mọi người, cám ơn các bạn đã tham gia và theo dõi.

 

Facebook chat