TÀI LIỆU FILE BẢN VẼ CAD

TÀI LIỆU FILE BẢN VẼ CAD

TÀI LIỆU FILE BẢN VẼ CAD

CÁC FILE THIẾT KẾ CHO CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO VÀ LÀM ĐỒ ÁN

I) FILE BẢN VẼ CỤM BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO CÔNG NGHỆ SBR:

** Link tải bản vẽ (Cad 2007) cho công nghệ SBR: https://drive.google.com/open?id=1XQ0eMlD57rR-FFDqsLwgJM6WTtkJhLS_

 

II) FILE BẢN VẼ CỤM BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO CÔNG NGHỆ MƯƠNG OXY HÓA 

** Link tải bản vẽ Cad (2007) cho công nghệ Mương oxy hóa: https://drive.google.com/open?id=1khwMmcOwrXIjgBJIfDQ5TL7kbVjJqbYi

 

III) FILE BẢN VẼ CỤM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHỆ KỊ KHÍ (UASB)

** Link tải bản Cad (2007) cụm bể UASB: 

Facebook chat