NHẬN DỰ ÁN VẼ 2D, 3D, 4D CHO CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NƯỚC CẤP NGÀNH MÔI TRƯỜNG

NHẬN DỰ ÁN VẼ 2D, 3D, 4D CHO CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NƯỚC CẤP NGÀNH MÔI TRƯỜNG

NHẬN DỰ ÁN VẼ 2D, 3D, 4D CHO CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NƯỚC CẤP NGÀNH MÔI TRƯỜNG

NHẬN THIẾT KẾ 2D, 3D, 4D CHO NGÀNH MÔI TRƯỜNG

I) DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỔ

Công ty chúng tôi nhận vẽ 3D cho các dự án dự thầu, thời gian giao sản phẩm nhanh, giá cả hợp lý. Các dự án đã trúng thầu, chúng tôi sẽ nhận phần vẽ bản vẽ thi công, tách shopdrawing. Và cả phần diễn hoạt 4D cho các mô phỏng công nghệ để các công ty thực hiện quá trình quảng bá thương hiệu.

Hình 1: View phối cảnh của dự án xử lý nước thải - Revit môi trường Greenerso Training

Hình 2: View phối cảnh của dự án xử lý nước thải - Revit môi trường Greenerso Training

Hình 3: View phối cảnh của dự án xử lý nước cấp - Revit môi trường Greenerso Training

Facebook chat