REVIT MÔI TRƯỜNG

REVIT MÔI TRƯỜNG

REVIT MÔI TRƯỜNG

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO KHU DÂN CƯ

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU DÂN CƯ
(TẠI SAO LẠI ĐẶT BỂ ANOXIC TRƯỚC CÁC BỂ AEROTANK, MBBR?) 
Hôm nay, ad sẽ nói về công nghệ xử lý nước thải, mai ad sẽ nói về cách tính toán thiết kế hệ thống này nhanh, không quá phức tạp & dễ nhớ. Có thể sẽ được chia sẽ nhiều hơn về nhiều loại nước thải khác nhau trong thời gian sắp tới.
Thành phần nước thải: Nước thải sinh hoạt thường có chứa thành phần ô nhiễm như Nitrat (12.5mg/l), amoni (32.5mg/l), phosphate (11.7mg/l), chất rắn lơ lửng (300mg/l), BOD (250mg/l), COD (421mg/l),..v..v..Được phát sinh chủ yếu từ các khâu nấu nướng, vệ sinh, tắm rửa, các chất tẩy rửa bề mặt,..Nên đặc tính của nước thải loại này, là có hàm lượng Nitơ tổng khá cao. Từ đó, ta đưa ra sơ đồ công nghệ như sau:

Facebook chat