CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

Nước Thải Thủy Sản SCR -> Hầm Bơm -> Gạc dầu ft Lắng lamella -> Điều Hòa -> Kị -> Thiếu -> Hiếu -> L

Nước Thải Thủy Sản
SCR -> Hầm Bơm -> Gạc dầu ft Lắng lamella -> Điều Hòa -> Kị -> Thiếu -> Hiếu -> Lắng SH -> Khử Trùng

Facebook chat