KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN ONLINE THÁNG 1/2022

KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN ONLINE THÁNG 1/2022

KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN ONLINE THÁNG 1/2022

KHAI GIẢNG LỚP CƠ BẢN ONLINE THÁNG 1/2022

Do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp nên chưa thể mở lớp offline, trung tâm quyết định khai giảng lớp cơ bản online dạy trên Google meeting nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, các anh chị đã đi làm. 

Lớp khai giảng vào ngày 6/1/2022.

Liên hệ học: Thầy Nguyễn Anh Tuấn - SĐT: 0368428094

Hình ảnh buổi khai giảng 6/1/2022 

Facebook chat