HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỤM NHÀ HÓA CHẤT CHO KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỤM NHÀ HÓA CHẤT CHO KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỤM NHÀ HÓA CHẤT CHO KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỤM NHÀ HÓA CHẤT CHO KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nếu bạn làm ở phòng thiết kế M&E, thì bước đầu tiên được giao, bạn sẽ có 1 file báo giá cho hệ thống (BOQ), file này có tất cả các thông tin báo giá các thiết bị được sử dụng trong dự án này và ta sẽ tra trong bảng tìm catalog các thiết bị liên quan cho cụm hóa chất (Bồn chứa, bơm định lượng, motor khuấy,...) 

Facebook chat