CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GREENERSO

HỆ THỐNG THU BỤI SILO (SILO-3D)

HỆ THỐNG THU BỤI SILO (SILO-3D)

Kể từ khi đi vào sản xuất trở lại năm 1998, SILOTOP trở thành nhà cung cấp giải pháp thông gió thùng chứa hoặc silo được ưa chuộng nhất với hàng vạn bộ lọc có mặt trên toàn thế giới.

Facebook chat