THIẾT BỊ PHA TRỘN POLYMER TỰ ĐỘNG ( POLYMER PREPARATION SYSTEM INSTRUCTION MANUAL)

THIẾT BỊ PHA TRỘN POLYMER TỰ ĐỘNG ( POLYMER PREPARATION SYSTEM INSTRUCTION MANUAL)

THIẾT BỊ PHA TRỘN POLYMER TỰ ĐỘNG ( POLYMER PREPARATION SYSTEM INSTRUCTION MANUAL)

THIẾT BỊ PHA TRỘN POLYMER TỰ ĐỘNG ( POLYMER PREPARATION SYSTEM INSTRUCTION MANUAL)

 Thiết bị được ứng dụng cho các công trình sử lý nước thải và một số quá trình công nghiệp khác. Thiết bị chuẩn bị polymer khô với nồng độ chất lỏng được xác định  cho các đơn vị hệ thống cần, để tối ưu hóa hiệu quả cho quá trình tạo bông và keo tụ của chất rắn. Điều này làm giảm thời gian cho phân tử dạng hạt dễ lắng, keo tụ hoặc khử nước.

Thiết bị pha trộn polymer tự động với hiệu quả cao được thiết kế cho việc trộn hóa chất, hòa tan và điều chỉnh nồng độ, thiết bị này bao gồm bồn lưu chưa hóa chất, vận chuyển hóa chất, trộn, thiết bị chỉ mức hóa chất, đồng hồ đo lưu lượng tủ điện.

Hình 1: Bản vẽ chú thích chi tiết thiết bị

Hình 2: Bản vẽ chi tiết phễu châm hóa chất

 

Hình 3: Chi tiết tủ điện

Hình 4: Mô phỏng thiết bị trên khung in

 

Nguyên lý làm việc của thiết bị: Thiết bị được chia thành 3 khoang – khoang hòa tan(1), khoang chuyển hóa (2), khoang lưu trữ (3), được kết nối với nhau bằng các siphon. Polyelectronlyte từ phễu định lượng được phun từ vòi phun đảm bảo sự phân tán đồng đều, tiếp xúc với nước. Hỗn hợp nước/polyelectrolyte rơi vào bể bên dưới nơi bắt đầu pha hòa tan.

Trong buồng số 1, máy khuấy chậm giữ cho hỗn hợp trong ngăn chuyển động đảm bảo đồng nhất hóa dung dịch. Siphon chuyển dung dịch sang buồng số 2, trong đó một máy khuấy khác khuấy chậm giữ cho dung dịch đồng nhất cho đến khi hoàn toàn chuyển hóa.Cuối cùng chuyển dung dịch đến buồng số 3 đẻ lưu trữ, sử dụng.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING)

  1. Bồn trộn bất thường

Nguyên nhân: Động cơ bị hư

Hệ thống cấp điện gặp trục trặc

Giải pháp: Thay thế motor, giảm tốc hoặc công tắc điện từ

  1. Máy trộn hóa chất bị khóa

Nguyên nhân: Van không mở

Chất rắn trong nước

Giải pháp: Kiểm tra van, đầu vào nước sạch hoặc lắm đặt bộ lọc

  1. Gặp trục trặc khi pha loãng chất lỏng

Nguyên nhân: Van điện từ bị hỏng

Áp suất nước không đủ ( yêu cầu 3 kg/cm² hoặc hơn)

Hóa chất dạng bột có bất thường

 

Facebook chat