MÀNG MBR - MEMBRANE BIOREACTOR

MÀNG MBR - MEMBRANE BIOREACTOR

MÀNG MBR - MEMBRANE BIOREACTOR

MÀNG MBR - MEMBRANE BIOREACTOR

Hình 1: Khái niệm màng MBR - Membrane bioreactor

Hình 2: Quy trình lắp đặt màng MBR - Membrane bioreactor

 

 

 

NGƯỜI VIẾT: KS. NGUYỄN MAI TRÂM

Nhận tư vấn, thiết kế, lắp đặt, thi công các trạm xử lý nước cấp, xử lý nước thải. Lập bản vẽ chi tiết 2D, 3D, Shopdrawing. Đào tạo Revit môi trường cho Doanh nghiệp, Sinh viên, các trường Đại học. Đừng ngừng ngại liên hệ với chúng tôi.

Facebook chat