CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG BÁM DÍNH

QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG BÁM DÍNH

Bài viết viết về một dạng xử lý sinh học chính là quá trình sinh trưởng bám dính. Đặc biệt mô tả chi tiết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các quá trình sinh học và cách tính toán của một số bể đặc trưng về quá trình xử lý này.
Xem thêm
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CỤM BỂ SINH HỌC KỴ KHÍ

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CỤM BỂ SINH HỌC KỴ KHÍ

Bài viết nêu đặc trưng một số bể kị khí cùng hình ảnh chi tiết từng bộ phận bên trong của bể, đặc biệt tính toán thiết kế bể UASB dịch theo quyển sách WasteWater Engineering của của Mecalf-Eddy
Xem thêm
TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỂ ĐIỀU HÒA

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỂ ĐIỀU HÒA

Bài viết nêu ra những vấn đề thường gặp và cách khắc phục. Đưa ra những hình ảnh thực tế để các bạn sinh viên có thể dễ dàng hình dung được bể điều hòa là như thế nào. Giúp các bạn tham khảo về cách tính toán thiết kế của bể
Xem thêm
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ LƯỢC RÁC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ LƯỢC RÁC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Quá trình cơ bản đầu tiên của trạm xử lý nước thải là chắc rác thô, với nhiều kích cỡ chuẩn và nhiều loại khác nhau, thiết bị được sử dụng để giữ chất rắn được tìm thấy trong dòng nước thải đến trạm xử lý.
Xem thêm
Facebook chat