CẤU TẠO MÀNG RO - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

CẤU TẠO MÀNG RO - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

CẤU TẠO MÀNG RO - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

CẤU TẠO MÀNG RO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Nội dung Clip (Phần 1) giới thiệu về thành phần cấu tạo màng RO

Nội dung Clip (Phần 2) giới thiệu về nguyên lý lắp đặt và đường ống công nghệ cho màng RO

Hình 1: Lịch sử hình thành màng RO - Reverse Osmosis Membrane

Hình 2: Vật liệu sản xuất màng RO - Reverse Osmosis Membrane

Hình 3: Cấu tạo màng RO - Reverse Osmosis Membrane

Toàn bộ nội dung chi tiết về màng RO, như nguyên lý lắp đặt đường ống, quá trình làm sạch màng RO,...các bạn xem clip ở 2 phần như mình đã up ở trên. Cám ơn các bạn nhiều. 

Để đăng ký khóa học Revit cho ngành môi trường, các bạn liên hệ Zalo của Tuấn: 0368.428.094

Facebook chat